Menu Zamknij

Historia

Krótka Historia parafii w Łysych

Parafia Łyse

We wsi Łyse w 1789 r. wybudowano drewnianą kaplicę, w której odprawiano nabożeństwa z racji odpustów parafialnych i większych świąt kościelnych. W 1870 r. w Łysych zamieszkał ksiądz, wikariusz z Myszyńca, który opiekował się kaplicą i sprawował posługę kapłańską. 16 września 1884 r. dekretem Biskupa płockiego Kacpra Borakowskiego utworzono samodzielną parafię. W 1863 r. powiększono drewnianą kaplicę, która nawet po rozbudowie nie mieściła wiernych, dlatego podjęto starania budowy nowego kościoła. Istniejący do dziś kościół drewniany pw. Świętej Anny został wzniesiony w 1882 r. staraniem ks. proboszcza Józefa Gadomskiego. Kościół pw. Świętej Anny wybudowano w stylu kurpiowskim. W świątyni znajdują się cztery ołtarze, w głównym jest obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, zasłaniany obrazem Chrystusa Króla, a wyżej jest obraz Św. Anny. Po bokach ołtarza stoją figury Św. Piotra i Pawła. Do zabytków kościoła należą między innymi: obraz Św. Anny w głównym ołtarzu malowany w 1789 r. i stara figura Pana Jezusa na krzyżu z ołtarza bocznego.

Zabytkowy kościół Św. Anny – elewacja zachodnia

Do 2000 r. kościół Św. Anny spełniał funkcję kościołą parafialnego, obecnie stanowi cenny zabytek sztuki sakralnej i kultury kurpiowskiej.

W latach 1998-2000 staraniem ks. proboszcza Czesława Oleksego został zbudowany kościół murowany pw. Chrystusa Króla Wszechświata. Świątynia została pobłogosławiona 20 grudnia 2000 r. przez Biskupa łomżyńskiego Stanisława Stefanka. Od tego czasu parafiazmieniła tytuł, ze Św. Anny na Chrystusa Króla Wszechświata.

Kościół pw. Chrystusa Króla Wszechświata

Parafia Łyse liczy ok. 3600 wiernych. Należą do niej następujące miejscowości: Dęby, Łyse, Pupkowizna, Serafin, Tyczek, Wejdo.