Intencje Mszalne

Jakie są rodzaje intencji mszalnych?

W naszej parafii można zamówić następujące rodzaje intencji:

  • jednorazowa– kapłan odprawia jedną Mszę św. w danej intencji; można wybrać konkretny termin (dzień i godzinę) odprawienia Mszy św.
  • zbiorowa– jeden kapłan odprawia jedną Mszę św., składając ją w kilku intencjach
  • gregoriańska– intencja za jedną zmarłą osobę; intencję taką odprawia się codziennie przez 30 kolejnych dni

Po co zamawiać Mszę świętą?

W Kościele istnieje bardzo wielka różnorodność nabożeństw i modlitw. Każde z nich ustępuje jednak co do wartości Mszy świętej. W Eucharystii bowiem uobecnia się jedyna ofiara Chrystusa – Jezus umiera za nas, spłacając dług naszych grzechów, i przywraca nam nowe życie. Jest to więc źródło, z którego wypływają wszystkie łaski.Ofiarowanie Mszy świętej w jakiejś intencji to bez wątpienia największy dar duchowy, jakim możemy kogokolwiek obdarzyć.

Za kogo i o co można się modlić w intencji mszalnej?

Ofiara Chrystusa dotyka każdego człowieka. Intencją mszalną można więc objąć żywych – naszych bliskich, przyjaciół, kapłanów, z okazji urodzin, jubileuszy czy ważnych wydarzeń w ich życiu.Możemy się także modlić za naszych zmarłych – aby jak najszybciej mogli uczestniczyć w chwale nieba.Możemy się modlić także w intencjach ogólnych – za Kościół, o powołania, za Ojczyznę, o pokój, za wszystkie rodziny.

Jak zamówić intencję mszalną?

Intencje mszalne można zamawiać w zakrystii lub w kancelarii parafialnej.

Jakie są dostępne terminy odprawiania Mszy św.?

Dostępność terminów zależy od pory roku. Najtrudniej o wolne terminy w niedzielę, Wielkim Poście i w dniach popularnych imienin. Często można zamówić Mszę św. jeszcze w tym samym tygodniu. Można też zamawiać Msze z większym wyprzedzeniem.

 Ile to „kosztuje”?

Przy zamawianiu intencji składana jest ofiara pieniężna. Przeznaczona jest ona na utrzymanie kościoła i osób w nim posługujących, w szczególności kapłana. Ofiara pieniężna nie jest opłatą za Mszę – kapłan odprawia Mszę św. niezależnie od tej ofiary. Jej wysokość zależy od woli i możliwości zamawiającego intencję.

INTENCJE MSZALNE (18-24.VI.2018 r.)

Poniedziałek 18.VI.2018

700– + Elżbieta Karczmarczyk

700– + Czesława Marcińczyk – gr. (poza parafią)

700– + Zofia Lisek – 6 r.śm.

700– + Jan Szok – gr. (poza parafią)

Wtorek 19.VI.2018

700– + Weronika Kowalczyk

700– + Stanisława Jachimczyk i jej córkę Annę

700– + + Czesława Marcińczyk – gr. (poza parafią)

700– + Jan Szok – gr. (poza parafią)

Środa 20.VI.2018

700– + Jerzy Kowalczyczk – 2 r.śm.

700– + Jan Rybicki – 10 r.śm.

700– + Czesława Marcińczyk – gr. (poza parafią)

1700– + Czesława Wyzner – 3 r.śm. R. Wyznerów i Nosków

1700– + Jan Szok – gr. (poza parafią)

Czwartek 21.VI.2018

700– + Stanisław, Eleonora, Teofila i Józef Czyżów

700– + Józef, Teofila, Stanisław, Eleonora i Marek Czyż

700– + + Czesława Marcińczyk – gr. (poza parafią)

700– + Jan Szok – (gr. Poza parafią)

Piątek 22.VI.2018

700– + Rozalia Korzeniecka, Władysław i Józef  Korzenieccy, R. Korzenieckich

700– Dziękczynna za otrzymane łaski i dary

700– + Jan Szok – gr. (poza parafią)

700– + Czesława Marcińczyk – gr. (poza parafią)

Sobota 23.VI.2018

700– + Władysław, R. Ropiaków

700– + Jan Wasyk

700– + Czesława Marcińczyk – gr. (poza parafią)

700– + Jan Szok – gr. (poza parafią)

Niedziela 24.VI.2018

830– + Władysława Bogdańska – 6 r.śm. Teresa Bejnar

1000– + Jan Szok – gr. (poza parafią)

1000– + Władysław Kuliś, rodzice z obojga stron

1000– + Jan Prusinowski

1130– + Czesław Parzych – 21 r.śm. R. Parzychów i Dziczków

1130– + Czesława Marcińczyk – gr. (poza parafią)

1700– + Stefania i Józef Gregorczyk

INTENCJE MSZALNE (11-17.VI.2018 r.)

Poniedziałek 11.VI.2018

700– + Zofia Parzych – 9 r.śm.

700– + Czesława Marcińczyk – gr. (poza parafią)

700– O Boże bł. W Inwentarzu

700– + Jan Szok – gr. (poza parafią)

Wtorek 12.VI.2018

700– + Antoni Polewaczyk

700– + Teresa Popielarz

700– + + Czesława Marcińczyk – gr. (poza parafią)

700– + Jan Szok – gr. (poza parafią)

Środa 13.VI.2018

700– + Zofia Kamińska R. Grąckich i Szymańskich, Danutę Kowalczyk

700–  O Boże bł. i zdrowie dla Haliny Borys z racji 80 r. ur. i całej rodziny

700– + Czesława Marcińczyk – gr. (poza parafią)

1700– + Władysław, R. Kowlaczyk i Lisów

1700– + Jan Szok – gr. (poza parafią)

1700– + Ludwik, Antonina i Eleonora, R. Pliszków

Czwartek 14.VI.2018

700– + Marian Popielarczyk

700– + Weronika Kowalczyk

700– + Czesława Marcińczyk – gr. (poza parafią)

700– + Jan Szok – (gr. Poza parafią)

Piątek 15.VI.2018

700– + Józef i Rozalia Bednarczyk

700– + Mieczysław, Stefania, R. Szoków i Radochów

700– + Jan Szok – gr. (poza parafią)

700– + Czesława Marcińczyk – gr. (poza parafią)

Sobota 16.VI.2018

700– + Bolesława Wrońska z R. Gadomskich

700– + Stanisława Deptuła – KR z Dębów

700– + Czesława Marcińczyk – gr. (poza parafią)

700– + Jan Szok – gr. (poza parafią)

Niedziela 17.VI.2018

830– Dziękczynna za 40 lat małżeństwa Agnieszki i Andrzeja Deptułów i Boże bł. Dla całej rodziny

1000– + Jan Szok – gr. (poza parafią)

1000– + Władysław Szablak

1130– + Czesław i Stanisław Pawłowscy

1130– + Czesława Marcińczyk – gr. (poza parafią)

1700– + Józef Nicewicz