Historia Parafii Łyse
We wsi Łyse w 1789 roku wybudowano kaplicę, gdzie księża raz w roku przybywali, aby odprawić Odpust św. Anny. W 1870 roku w Łysych zamieszkał wikariusz z Myszyńca, który w każdą niedzielę i święta sprawował Mszę świętą i inne sakramenty. Samodzielną parafię utworzono 16.09.1884 r. – aktu erygowania dokonał Biskup Płocki Kacper Borowski nadając tytuł św. Anny. Istniejący do dziś drewniany kościół pw. Św. Anny wybudowano w 1882 roku staraniem ks. prob. Józefa Gadomskiego.

Świątynia została wzniesiona przez miejscowych cieśli w latach 1876 – 1886. Zbudowana jest w „stylu kurpiowskim”, a więc zawiera elementy pochodzące z lokalnej kultury. W świątyni znajdują się cztery ołtarze. W głównym umieszczono obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, zasłaniany obrazem Chrystusa Króla, namalowanym przez księdza Czesława Łupińskiego, który w latach 50. XX w.  powrócił z Syberii. Powyżej znajduje się obraz św. Anny z 1789 r. W kościele uwagę przyciągają także obrazy miejscowego księdza Antoniego Wężyka, proboszcza parafii w latach 1938 – 1950, pt. „Błogosławieństwo Kurpiów” oraz „Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny”. Są też figury św. Piotra i Pawła oraz zabytkowy krzyż przy ołtarzu bocznym, wykonany przez nieznanego autora. W kościele podziwiać można także obrazy przedstawiające sceny biblijne z elementami kurpiowskimi – na jednym z nich stoją na tle chaty kurpiowskiej witające się Maria i Magdalena, na innym Kurp pomaga nieść krzyż Chrystusowi. W latach 1965-1969 Kościół gruntownie odremontowany staraniem ks. prob. Adolfa Pogorzelskiego. Warto też odbyć spacer wokół kościoła i przyjrzeć się stacjom Drogi Różańcowej, wykonanej przez jednego z najznakomitszych kurpiowskich rzeźbiarzy – Józefa Bacławskiego. Ze Starym Kościołem sąsiaduje cmentarz grzebalny, a  obok kościoła znajduje się dzwonnica, która nie spełnia swojej funkcji ze względu na … brak dzwonu, który przeniesiony został do nowej dzwonnicy. Obok starej dzwonnicy odnajdziemy krzyż z 1863 roku, postawiony na pamiątkę Powstania Styczniowego oraz figurę Kurpia – Kosyniera, również autorstwa Józefa Bacławskiego.

Drewniana świątynia pw. św. Anny w Łysych jest najbardziej znana z corocznego konkursu na najpiękniejszą Palmę Kurpiowską To wydarzenie przyciąga szerokie rzesze turystów nie tylko z Polski, ale i spoza kraju. Kościół, wybudowany pod koniec XIX wieku, jest w chwili obecnej nieczynny, funkcje parafialne pełni zbudowana obok w 2000 roku nowa świątynia pod wezwaniem Chrystusa Króla Wszechświata.

W latach 1998-2002 staraniem ks. prob. Czesława Oleksego został wybudowany i wyposażony kościół murowany pw. Chrystusa Króla Wszechświata, według projektu Wojciecha i Anny Kawęczyńskich z Warszawy. Świątynia została uroczyście poświęcona 09.06.2002 r. przez Biskupa Łomżyńskiego Stanisława Stefanka. Od tego czasu parafia zmieniła tytuł na Chrystusa Króla Wszechświata.

Do parafii należą następujące miejscowości: Łyse , Dęby, Pupkowizna, Serafin, Tyczek i Wejdo. Parafia liczy ok. 3600 wiernych